Allflex kunstofsteigers

Visserij & Aquacultuur

Aquacultuur is het proces waarbij vissen, algen, schaal- & schelpdieren kunstmatig in vijvers en bassins worden gehouden, volgroeid en/of opgekweekt. Ook het kweken op zee van zeevis, mosselen, oesters en andere schaaldieren in kweekinstallaties of MZI's buiten de kust wordt tot de aquacultuur gerekend.

Daarnaast wordt de term aquacultuur ook gebruikt voor de kweek van planten onder gecontroleerde omstandigheden, waarbij de wortels in het water hangen i.p.v. zich in de grond te ontwikkelen. De wortels voeden zich met het water vanuit de aquacultuur. Het water wordt zodoende gefiltert en voorzien van voedsel. 

Voor de aquacultuur heeft ALLflex diverse producten en innovatieve oplossingen. Zo is ALLflex producent van diverse MZI systemen (Mossel Zaad Invanginstallaties.) Naast het maken van deze MZI's heeft ALLflex ook producten voor algenkweek, zoals HRAP's (High Rate Algal Ponds.) Uiteraard kunnen vele vissen, schaal- & schelpdieren, maar ook algen niet overleven in ieder soort water. Voor een maximale groei en efficiëntie voor aquacultuursystemen is er vaak een waterbeheersingssyteem nodig. Ook voor het beheersen van de waterkwaliteit en opslag d.m.v. reservoirs heeft ALLflex de oplossing voor u. Visserij & Aquacultuur

Algenkweek

Algenkweek voor Biobrandstof Biobrandstof uit algen (soms ook wel algendiesel genoemd) is een vorm van biobrandstof die uit gekweekte algen gewonnen wordt. Biobrandstof uit algen wordt vaak beschouwd als de derde generatie biobrandstof.  

Oogstponton

Schelpdier oogstponton

Waterbuffer en filters

Werkpontons

ALLflex pontons zijn opgebouwd uit HDPE (high density poly ethyleen) drijvers en bovenbouw. Pontons kunnen worden uitgevoerd met een aantal accessoires, waaronder een motorsteun, sleepogen, een duwkop, bolders (of kikkers), bouwsteiger

Werkboten

ALLflex heeft diverse werkboten voor eigen werkzaamheden. Onze ALLflex werkboten zijn veelzijdig, stevig gebouwd en innovatief gebouwd om vele op het water voorkomende werkzaamheden te kunnen verrichten. Van meerpaal tot

Contact

Vang 24
4661 TX Halsteren

Tel: +31 (0)164-680467
Fax: +31 (0)164-680862
info@allflex-plastics.com
Algemene voorwaarden
KVK 20125609
BTW NL8159.28.336.B01

ABN-AMRO 61.11.59.120
IBAN NL77ABNA 06111 59 120
BIC ABNA NL2A
Rabobank 12.19.54.528
NL56RABO 01219 54 528
BIC RABONL2U

G-rekening 99.50.27.129